Pomoc   w pisaniu  prac – ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia, pielęgniarstwo , sport,  pedagogika, resocjalizacja, socjologia, bezpieczeństwo narodowe, turystyka, administracja,prawo, ekonomia,finanse,bankowość, zarządzanie,marketing, logistyka.rolnictwo, leśnictwo,bhp  i inne.

pedagogika500@gmail.com