Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, w ramach planu kontroli wzięła pod lupę punkty handlowe, w których oferowane są produkty smażone.  W ostatnich dwóch tygodniach lipca skontrolowano 78 smażalni w naszym województwie. Każdorazowo podczas kontroli sprawdzany był stan sanitarno – techniczny, ale również badany był olej smażalniczy.

W 5 przypadkach olej był niewłaściwej jakości. W 3 lokalach zostały przekroczone normy związków polarnych w oleju, o których mówi rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie określenia maksymalnych poziomów substancji zanieczyszczających, które mogą znajdować się w tłuszczach stosowanych do smażenia, oraz kryteriów dla metod analitycznych stosowanych do ich oznaczania. W dwóch lokalach jakość oleju była w górnej granicy dopuszczalności – max 25% związków polarnych – informują przedstawiciele Sanepidu.

W przypadku stwierdzenia złej jakości oleju właściciel lokalu wymieniał olej na świeży, a zużyty tłuszcz usuwano do beczki na zużyte oleje posmażalnicze. Podczas  każdej kontroli sprawdzany był stan sanitarno-techniczny. Za bieżące nieprawidłowości wystawiono 11 mandatów na kwotę 3700 złotych, głównie za:

•    brak segregacji w zamrażarce – surowe mięso razem z bułkami do hot dogów;
•    zamrożone mięso łososia (brak danych o terminie przydatności do spożycia) oraz zamrożone ścinki łososia wędzonego na zimno po terminie przydatności do spożycia;
•    w pomieszczeniu bufetu stwierdzono na ladzie szkło niedomyte, z zaciekami (szklanki) oraz brudne sztućce z zaciekami w pojemnikach;
•    brud we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych brak bieżącego sprzątania – podłogi zakurzone, zatłuszczone, z pozostałościami okruchów; w pomieszczeniach przechowuje się zbędne przedmioty (drabina, koce, materac, szczotki, elementy dekoracji);
•    środek do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością po upływie terminu ważności;
•    opakowania do żywności, np. kartony na pizzę przechowywane bezpośrednio na brudnej podłodze;
•    brak bieżących zapisów wynikających z Systemu HACCP;
•    artykuły spożywcze przechowywano bezpośrednio na podłodze (napoje) co uniemożliwia przeprowadzenie właściwych zabiegów mycia i dezynfekcji;
•    zamrożone porcje kulinarne bez oznakowania;
•    mrożonki przechowuje się w reklamówkach niedopuszczonych do kontaktu z żywnością i nie przeznaczonych do mrożenia;
•    brak do wglądu aktualnych badań do celów sanitarno – epidemiologicznych;
•    brak aktualnego dokumentu potwierdzającego jakość zdrowotną wody w kierunku fizyko – chemicznym i mikrobiologicznym;