Na skorupkach jaj z produktu „Jaja świeże L Moja Kurka” oferowanego w sieci Biedronka wykryto salmonellę – alarmuje Główny Inspektorat Sanitarny. Spożycie takich jaj, szczególnie na surowo, jest groźne dla zdrowia.

Badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazały obecność pałeczek Salmonella Enteritidis. Bakterie wykryto zarówno na powierzchni skorupek, jak i w treści jaj. GIS przypomina, że bakterie salmonelli mogą się przenosić na inne powierzchnie. A spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może doprowadzić do zakażenia człowieka i w efekcie do zachorowania na salmonellozę. Bakterie wykryto na produkcie „Jaja świeże L Moja Kurka”, z terminem przydatności do „17.09.2021”. Numer partii: „17/09/2021 PSK 98”, kod na skorupkach jaj: „3PL30211306”.

Badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną wykazały obecność pałeczek Salmonella Enteritidis. Bakterie wykryto zarówno na powierzchni skorupek, jak i w treści jaj. GIS przypomina, że bakterie salmonelli mogą się przenosić na inne powierzchnie. A spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej może doprowadzić do zakażenia człowieka i w efekcie do zachorowania na salmonellozę. Bakterie wykryto na produkcie „Jaja świeże L Moja Kurka”, z terminem przydatności do „17.09.2021”. Numer partii: „17/09/2021 PSK 98”, kod na skorupkach jaj: „3PL30211306”.

„Nie należy spożywać partii jaj określonej w tym ostrzeżeniu, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami” – ostrzega GIS.

Producentem jest Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Augustyniak Dariusz, a jajka wyprodukowano dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci Biedronka. Produkt jest już wycofywany ze sprzedaży. Wewnętrzna kontrola nie wykazała niezgodności, zarówno w procedurach higienicznych, jak i badaniach laboratoryjnych.