Close up photo of african american man hand with watches at elavator or modern lift, pushing button.

Burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek oraz Starosta Kamieński Józef Malec  podpisali umowę na montaż windy w budynku przy ulicy Kolejowej 33, gdzie dzięki skutecznej polityce prospołecznej prowadzonej w Międzyzdrojach od dłuższego już czasu, funkcjonuje między innymi Środowiskowy Dom Samopomocy oraz Klub Seniora (od 2020 roku swoją statutową działalność w tym budynku prowadzą również Związek Emerytów i Rencistów Oddział Rejonowy w Międzyzdrojach oraz Nadmorski Uniwersytet III Wieku).

Międzyzdroje skorzystały z programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Większość uczestników naszych placówek (razem 235 uczestników) ma ograniczenia w poruszaniu się zarówno ze względu na wiek i stan zdrowia w tym niepełnosprawność ruchową. Tymczasowo budynek wyposażono w tzw. schodołazy, ale przy obecnej liczbie potencjalnych użytkowników windy takie rozwiązanie nie jest właściwe i adekwatne do potrzeb. Dlatego tak ważna jest dla nas podpisana w czwartek umowa – mówi burmistrz Mateusz Bobek.

Międzyzdroje otrzymały dofinansowanie na realizacje zadania w wysokości 75.632,86 zł od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Biuro Burmistrza Międzyzdrojów