W ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej, który jest realizowany przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego, a w którym Gmina Dziwnów ponownie wzięła udział, sala fitness w hali MOSiK Dziwnów została w minionym tygodniu znacząco doposażona.

Dokonane (z dofinansowaniem) zakupy sprzętu (w tym m.in.: bieżni, rowerów, trenażerów, tzw. „stepperów”, ławek i szeregu innych) to nie tylko uzupełnienie zasobów sprzętowych i kilka wymian, ale też reakcja na sugestie osób regularnie ćwiczących. Dzięki temu, dbałość o sylwetkę i kondycję, mogą być teraz bardziej wszechstronne i bardziej kompleksowe. Zapraszamy do korzystania.

Pragniemy jednocześnie dodać, że wartość dokonanych zakupów opiewa na kwotę 70 tys zł, przy czym kwota dofinansowania wynosi 30 tys. zł. W latach minionych, także dzięki uzyskanemu z programu dofinansowaniu, udało się wyremontować szatnie (w hali MOSiK Dziwnów), przeprowadzić renowację nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym w Międzywodziu oraz przeprowadzić remont sali gimnastycznej w dziwnowskiej Szkole Podstawowej.