Rząd przyjął projekt ustawy, który zakłada stworzenie specjalnego portalu, który ma ułatwić nawiązywanie kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy uchodźcami z Ukrainy.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Został on przedłożony przez sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ministra Janusza Cieszyńskiego.

Cieszyński, opowiadając niedawno o nowym systemie tłumaczył, że z jednej strony będzie to prosty kwestionariusz dla obywateli Ukrainy potrzebujących pracy, a z drugiej — system obsługujący ogłoszenia, łączący najlepiej dopasowanych kandydatów do danej oferty.

Do tego portalu będą mogli się zgłaszać zarówno obywatele Ukrainy, jak i przedsiębiorcy, którzy będą mogli przeglądać profile pracowników. – Jeśli kandydat spełni oczekiwania, pracodawca będzie mógł zwrócić się do niego z prośbą o zgodę na kontakt — zapowiadał wiceminister.

Dzięki temu osoba szukająca pracy będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjalnych pracodawców – podał rząd we wtorek. System ma umożliwiać wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji z ofertami pracy, z których mogą skorzystać obywatele Ukrainy, a także wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji opisujących wiedzę i doświadczenie zawodowe obywateli Ukrainy.

Co ważne, portal ma być zintegrowany z rejestrem PESEL. Rząd przekonuje, że dzięki nowym rozwiązaniom osoba poszukująca pracy będzie mogła znaleźć zatrudnienie odpowiednie do swoich kompetencji.