Nawet 10 tys. zł można dostać na organizację wiejskiej zabawy tanecznej. Podległy ministrowi rolnictwa Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW) ogłosił właśnie, że na „Potańcówki Wiejskie” przeznaczy łącznie kilkaset tysięcy złotych, a o dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. koła gospodyń wiejskich i strażacy.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi powstał w wyniku połączenia z Centralną Biblioteką Rolniczą im. M. Oczapowskiego w Warszawie w 2019 r. We wtorek, 16 maja instytucja ogłosiła, że ma do rozdania 500 tys. zł. Będzie je można otrzymać na organizację zabawy tanecznej na wsi między sierpniem i październikiem 2023 r. Maksymalna kwota wsparcia na jedną z takich imprez to 10 tys. zł.

„Poprzez ogłoszony program »Potańcówki Wiejskie« Instytut zamierza wzmacniać i upowszechniać ideę organizowania spotkań społeczności, dla których osią jest kultura ludowa pochodzenia lokalnego” — czytamy na stronie NIKiDW. Urzędnicy podkreślają, że zależy im, aby „pokazać młodemu pokoleniu wartość rodzimych tradycji, ponadczasowość jej elementów” oraz wspierać artystów i wykonawców w kultywowaniu muzyki tradycyjnej polskiej wsi.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie, są: koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej), samorządowe instytucje kultury.

Nabór wniosków rozpocznie się 22 maja i będzie trwał do 16 czerwca. Przekazane dokumenty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej zgodnie z zasadami zapisanymi w regulaminie konkursu.