Rozpoczęła się przebudowę ul. Osadników Wojskowych w Kołczewie oraz ul. Leśnej i Nadmorskiej w Wisełce. Inwestycja jest realizowana wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową kanalizacji sanitarnej.

– Na ten cel pozyskaliśmy aż 95% dofinansowania z dotacji rządowej. Całkowita wartość inwestycji to 6,5 mln zł – mówi Burmistrz Wolina.

Co zostanie zrealizowane?

✅ Kołczewo – ul. Osadników Wojskowych
Przebudową w ramach zadania objęty zostanie odcinek drogi o długości 800 m. Powstanie jezdnia częściowo z kostki brukowej betonowej, oraz z płyt żelbetowych wielootworowych typu JOMB uzupełnionych kruszywem. W ramach przebudowy wykonane zostaną zjazdy do nieruchomości oraz mijanki.

✅ Wisełka – ul. Leśna i Nadmorska
Objęte przebudową ulice zapewniają komunikację z drogą wojewódzką nr 102. Łącznie powstanie prawie 600 m drogi. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie w technologii kostki brukowej betonowej, wykonany zostanie chodnik, zjazdy, zatoki postojowe.

Dodatkowo wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej na długości ponad 350 m z odpowiednią infrastrukturą oraz 760 m kanalizacji sanitarnej. Wykonane zostaną też nowe i wymienione istniejące przyłącza wodociągowe, oraz hydranty. Zmodernizowana zostanie instalacja oświetlenia ulicznego.