W terenie są już pierwsze oznaki rozpoczęcia remontu drogi Kłęby-Włodzisław – I etap. Umowa realizacji inwestycji „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Kłęby-Włodzisław” została podpisana pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych w Nowogardzie.

10 września 2018 roku został przekazany plac budowy i wykonawca rozpoczął pierwsze prace związane z wytyczeniem geodezyjnym. Koszt inwestycji to: 1 804 818,89 zł, w tym 300 030,91 zł z Budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach dofinansowania zadań określonych ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, pozostała część finansowana przez Powiat.

Inwestycja miała być współfinansowana przez Powiat i gminę Golczewo. – Niestety Burmistrz Golczewa nie wywiązał się z ustaleń jakie zawarliśmy w momencie tworzenia budżetów na rok 2018. Ja słowa dotrzymałem i droga będzie remontowana. Dziękuję radnym Rady Powiatu, że poparli mój wniosek – powiedział Starosta Józef Malec.

Ponadto informuję, że został złożony wniosek o dofinansowanie z PROW drugiego etapu remontu tej drogi do Golczewa. Czekamy na rozstrzygnięcie – dodaje Starosta Kamieński.

źródło:
Powiat Kamieński