Burmistrz Kamienia Pomorskiego uprzejmie informuję, że od 29 stycznia do 16 lutego będą prowadzone roboty związane frezowaniem nawierzchni oraz budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy ulicy Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Żeromskiego.

Roboty będą etapowane: w dniu 29.01.2024 r. – roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej w ul. Mickiewicza na odc. od ul. Żeromskiego do Kościuszki. Nastąpią utrudnienia w ruchu. Od dnia 30.01.2024 r. do 5.02.2024 r. roboty związane z budową kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Szpitalnej. Skrzyżowania będą przejezdne.

Od 6.02.2024 r. do 8.02.2024 r. kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Mickiewicza – ul. Moniuszki – ul. Szpitalnej. Skrzyżowanie będzie przejezdne. Od dnia 9.02.2024 r. do dnia 16.02.2024 r. zamknięcie odcinka ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Szpitalną do skrzyżowania z ul. Kościuszki – ostatni etap budowy kanalizacji deszczowej. Skrzyżowanie z ul. Szpitalną i ul. Moniuszki będzie przejezdne.

Urzędnicy proszą o wykazanie zrozumienia i stosowanie się do wprowadzanych zmian w organizacji ruchu. Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 23 951, 91 38 23 969.