To nie koniec dobrych wieści dla Kamienia Pomorskiego. Jak informuje Burmistrz Stanisław Kuryłło, gmina korzystając z możliwości aplikacji o środki zewnętrze w różnych programach czyni starania o budowę dwóch świetlic oraz modernizację kolejnych ulic. 

Pierwszy ze źródeł, to program rozwoju dawnych miejscowości popegeerowskich. Tu kamieński samorząd aplikuje o środki na modernizację ulicy Żółcińskiej we Wrzosowie. Prace miałyby obejmować wykonanie całej infrastruktury sanitarnej, elektrycznej oraz wodociągowej. W ramach tego samego programu gmina ubiega się o pieniądze na budowę świetlic w Rarwinie oraz Śniatowie. Remont miałaby przejść świetlica w Buniewicach. W przypadku wszystkich tych zadań poziom dofinansowania ma sięgnąć 95% i 98%.

Równie ważny temat to modernizacja kolejnej ulicy w Kamieniu Pomorskim. Chodzi o mocno zdegradowaną ulicę Elizy Orzeszkowej (odcinek do mostu). Jak poinformował Burmistrz odbyły się już pierwsze spotkania ze Starostą, który wyraził chęć przekazania drogi Gminie.