Choć temperatury w dzień wciąż są znośne, to wieczorne spadki sprawiają, że coraz więcej osób, szczególnie w domach jednorodzinnych powoli wchodzi w okres sezonu grzewczego. Powracają więc zagrożenia z nim związane takie jak np. ryzyko pożaru czy zatrucia czadem. Aby zwiększyć bezpieczeństwo w swoich domach, pamiętajmy o sprawdzeniu stanu i wyczyszczeniu kominów.

Gdy w domu pojawia się dym, parują szyby okienne, a w rogach pokoju tworzy się wilgoć i pojawia się grzyb na ścianach, to oznacza, że z przewodami kominowymi jest coś nie tak. Można tego uniknąć. Aby mieć sprawną wentylację w domu oraz drożne przewody dymowe i spalinowe, powinniśmy regularnie korzystać z usług kominiarskich.

Niedrożne przewody kominowe to jedna z częstych przyczyn pożaru – ostrzegają kominiarze. Prawo nakłada na właścicieli i administratorów budynków obowiązek przeglądu stanu technicznego kominów przynajmniej raz w roku. Ważne, aby pomiarów i ewentualnego czyszczenia dokonała osoba, która ma specjalistyczne uprawnienia.

Każdego roku, strażacy wyjeżdżają kilkanaście tysięcy razy do gaszenia pożarów, spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. Strażacy zalecają używanie specjalistycznych czujek. Urządzenie z atestem można kupić już za kilkadziesiąt złotych.