Gmina Kamień Pomorski rozpoczęła prace związane z modernizacją kolejnych ulic w Kamieniu Pomorskim.

– Od lutego wejdziemy już w bardziej poważniejszym prace związane z wymianą kanalizacji ssanitarno – deszczowej, a to będzie się wiązało jednak z głębokimi wykopami – informuje Burmistrz.

Wymiana kanalizacji będzie odbywała się etapami i zacznie się od ulicy Pocztowej, przez ulicę Jagiełły, Plac Wolności, Kościuszki i Wysockiego.

– Ten rok na pewno będzie bardzo trudny pod kątem realizacji inwestycji, ale myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli się już bezpiecznie poruszać po nowych nawierzchniach, nowych chodnikach, nowych częściach wypoczynku w naszym mieście – dodaje Stanisław Kuryłło.

Zmiana organizacji ruchu obejmie ulicę Pocztowa. Stanie się ona ulicą jednokierunkową.

Prace związane z frezowaniem l nawierzchni bitumicznych ulic Jagiełły, Wysockiego, Kościuszki, Pocztowej i Placu Wolności w Kamieniu Pomorskim potrwają do 5 stycznia.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 91 38 23 951, 91 38 23 969. Urzędnicy przepraszają za wszelkie utrudnienia, które mogą wyniknąć w toku realizacji prac

Przebudowa i rozbudowa ulic z przebudową infrastruktury technicznej – Kamień Pomorski, realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład.