Zmodernizowany obiekt sterowni, ukończony pierwszy etap zmiany sposobu zasilania oraz zabetonowana płyta fundamentowa i uruchomiona przepompownia – to jak do tej pory efekty modernizacji istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. Kilkudziesięciomilionowa inwestycja postępuje. 

Wszystko za niebagatelną kwotę ponad 60 mln złotych z czego aż 40 mln to środki pozyskane z dofinansowania i uzupełnione pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Obecnie realizowane będą kolejne etapy prac – m.in. kontynuacja montaży instalacji kanałów wentylacyjnych.

– Prace na terenie oczyszczalni ścieków, których celem jest modernizacja istniejących obiektów oczyszczalni, jej remont i rozbudowa trwają na całego. Myślę, że to jedno z najważniejszych przedsięwzięć w historii naszego miasta, którego realizacja posłuży kolejnym pokoleniom Miedzyzdrojan – mówi Burmistrz Mateusz Bobek.