Dyrektor Publicznego Przedszkola „Promyk Słońca” w Dziwnowie, ogłasza rekrutację dzieci na wolne miejsca w przedszkolu na rok szkolny 2019/2020. Termin rekrutacji od 1 do 28 lutego 2019 roku.

Harmonogram, kryteria, wzór wniosku przyjęcia dziecka do przedszkola wraz z załącznikami, znajdują się (do wglądu) na tablicy ogłoszeń w przedszkolu oraz w zakładce PRZEDSZKOLE/Dokumenty na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole.dziwnow.pl) Wnioski składa się do dyrektora przedszkola.

Krzysztof Zawiliński