Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych ostrzega! Wilgotność ściółki leśnej utrzymuje się na poziomie 10 %, co oznacza, że nawet najmniejszy bodziec cieplny (iskra, rozgrzany układ wydechowy pojazdu, rzucony niedopałek papierosa) może wywołać pożar.

Tylko od początku czerwca w lasach na terenie RDLP w Szczecinie odnotowaliśmy 44 pożary lasu, a od początku roku było ich już ponad 210. Zniszczeniu uległo już ponad 51 ha lasu. Dodatkowo LP interweniowały przy gaszeniu 50 pożarów zagrażających obszarom leśnym.

Obszary leśne RDLP w Szczecinie monitorowane są przez system 56 punktów obserwacyjnych, 35 punktów alarmowo-dyspozycyjnych dodatkowo jeden zlokalizowany w biurze RDLP w Szczecinie. System detekcji pożarów wspomagany jest przez 5 samolotów gaśniczych typu M18B Dromader, które odgrywają ogromną rolę w gaszeniu pożarów – są kosztowne ale bardzo skuteczne.

Samoloty gaśnicze biorą udział w akcjach gaśniczych nie tylko na lasach, ale też na obszarach innych własności w tym na terenie Parków Narodowych. Udział samolotów, które są finansowane środków LP decyduje o skutecznym zakończeniu akcji gaśniczych, które powstają w różnych miejscach, nie tylko na terenach leśnych. Dodatkowo do wczesnego wykrywania pożarów wykorzystywany jest samolot patrolowy oraz 35 samochodów patrolowo-gaśniczych. W każdym leśnictwie dyżuruje przynajmniej jedna osoba, tj. leśniczy, podleśniczy.

Nadleśnictwa tut. RDLP corocznie na ochronę przeciwpożarową wydają ponad 10 mln zł. Jest to znaczna kwota, lecz, gdyby LP nie prowadziły skutecznej ochrony przeciwpożarowej, straty w środowisku leśnym mogłyby być nieporównywalne… i szacowane na setki milionów złotych a może i wiele więcej.

Las jest bardzo wrażliwym ekosystemem… czasami jedna iskra może spowodować zniszczenie w kilkudziesiąt minut wielu hektarów lasu. Apelujemy o ostrożność podczas pobytu w lesie. W razie pożaru prosimy o powiadomienie straży pożarnej pod nr 998 lub 112.