Komisarz Wyborczy Jacek Szreder wygasza mandat radnego Antoniego Rupa. Wybrany z Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Jóźwiaka samorządowiec popadł w konflikt z prawem i pod koniec stycznia 2018 roku został prawomocnie skazany na dziesięć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem kary na rok. 

Sprawa ma swój początek w sierpniu 2015 roku. Wtedy to Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim znaleźli w miejscu zamieszkania radnego i sołtysa Łukęcina pistolet wraz z 18 nabojami. Radny nie przyznał się do winy. Mimo to Sąd Okręgowy utrzymując wyrok Sądu Rejonowego zdecydował o karze łącznej 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 1 rok okresu próby, świadczeniu pieniężnym w wysokości 1000 zł, przepadku dowodów rzeczowych oraz obciążeniu radnego kosztami postępowania sądowego.

Ponadto Komisarz Wyborczy zdecydował o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dziwnowie.