Nietypowy element w trakcie pierwszej, inauguracyjnej sesji Rady Powiatu. Choć Jerzemu Adamiakowi (PiS) nie udało się przekonać radnych do wybrania go na przewodniczącego, to radny w inny sposób zaznaczył swoją obecność, rozdając jak podkreślił swoisty „przewodnik” na nadchodzącą kadencję. 

Już po rozpoczęciu sesji i złożeniu ślubowania radny Piotr Rudnik (PiS) apelował, że to właśnie Jerzy Adamiak byłby najlepszym przewodniczącym Rady Powiatu. – Byłem na spotkaniu z Marszałkiem Karczewskim, gdzie Pan Adamiak mówił wyraźnie, „Polska jest jedna”. Tak samo Ojczyzna to jedna rodzina. Tak samo tutaj, nie jest nasza gmina, nasz powiat tylko jeden powiat, powiat nas wszystkich – stwierdził Rudnik. Mimo to większość Rady zdecydowała się obdarzyć zaufaniem Sebastiana Mamzera.

Kiedy dokonano wyboru przewodniczącego i w trakcie jednej z przerw komisja skrutacyjna liczyła głosy oddane na starostę Józefa Malca, radny Jerzy Adamiak rozdał opatrzone wizerunkiem papieża obrazki z modlitwą odmawianą przez św. Jana Pawła II do ducha świętego. Niektórzy przyjmowali prezent ze zdziwieniem, inni wyraźną akceptacją.