Dotychczasowy starosta Józef Malec, urzędujący nieprzerwanie od końca 2014 roku dalej na czele Powiatu Kamieńskiego głosami 14 radnych ponownie wybrany na najważniejszy urząd w powiecie.

Kandydaturę Józefa Malca (Komitet Nasza Gmina Nasz Powiat) zgłosiła radna Emilia Szczeblewska. Choć żadna kontrkandydatura nie padła z sali, to radny PiS Jerzy Adamiak zaproponował, aby głosowanie odłożyć o tydzień. Ten wniosek nie spotkał się z akceptacją większości Rady.

– Bardzo dziękuje za zaufanie. To druga kadencja, na którą zostałem wybrany jako starosta. Myślę, że współpraca będzie układała się bardzo dobrze. Staram się być zawsze obiektywny i bezstronny. Starosta powinien być arbitrem niż myśleć o własnych celach. Wszystkie wnioski radnych, bez względu na to skąd przyszliśmy będą rozpatrywane merytorycznie i tylko po takim względem widzę naszą współpracę.

W głosowaniu tajnym, Starostą Kamieńskim został wybrany Józef Malec. Za kandydaturą nowego – starego starosty głosowało 14 radnych. Trwa dalszy wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu. Będziemy o tym informować na bieżąco.

——————————-

Joanna Piwińska kandydatką na wicestarostę kamieńskiego. W głosowaniu tajnym jej kandydaturę poparło 13 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu.

————————————————

Krzysztof Kronenberg, Marcin Stępień oraz Bogdan Wilkowski członkami Zarządu Powiatu.