Rada Powiatu w Kamieniu Pomorskim, w trakcie najbliższej sesji zdecyduje o założeniu trzyletniej Specjalnej Szkoły Branżowej I Stopnia. Placówka będzie włączona do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowaczego w Kamieniu Pomorskim i będzie kształciła w klasie wielozawodowej w zawodzie kucharz. 

Po rozpoznaniu zainteresowań i potrzeb w zakresie kształcenia zawodowego wychowanków Ośrodka, uczniów obecnej klasy VIII oraz młodszych, stwierdzono wśród nich oraz ich rodziców i opiekunów potrzebę dalszego kształcenia w Ośrodku. Wynika to z lęku przed rozstaniem ze środowiskiem rodzinnym i znanym środowiskiem szkolnym (…) Pozostawienie tych dzieci w dogodnym środowisku daje gwarancję, że będą kontynuować dalszą naukę w szkole branżowej I stopnia – przekonują w uzasadnieniu członkowie Zarządu Powiatu.