Rada Miejska w Golczewie ustaliła pensję nowemu burmistrzowi. W trakcie dzisiejszej sesji zdecydowano, że Maciej Zieliński będzie zarabiał 8910 złotych. 

Na pensję Macieja Zielińskiego złoży się 4700 złotych wynagrodzenia zasadniczego, dodatek funkcyjny w kwocie 1900 złotych, dodatek specjalny w wysokości 35% tj. 2310 złotych. Nowemu Burmistrzowi nie będzie przysługiwać dodatek za wysługę lat ze względu na to, iż do tej pory prowadził działalność gospodarczą.