Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim podjęła decyzję w sprawie ustalenia przyszłorocznego cennika usług za korzystanie z kamieńskiej Mariny. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały, zmiana cen ma na celu urealnienie cen w stosunku do marin świadczących podobny zakres usług, utrzymanie poziomu usług oferowanych przez Marinę.

Jak będą kształtowały się ceny?