Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim jednogłośnie przyjęła przyszłoroczny budżet gminy. Dochody samorządu wyniosą 56 mln złotych natomiast wydatki 54 mln złotych. Zaplanowana nadwyżka budżetowa w kwocie 2,6 mln złotych zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych do tej pory zobowiązań, obligacji i kredytów.

Najważniejszą ze zmian, szczególnie dla społeczności wiejskiej jaka będzie miała miejsce w przyszłym roku to przywrócenie Funduszu Sołeckiego. Jest on większy od ostatniego funduszu o blisko 30%. Powrót funduszu był możliwy dzięki wyjściu gminy z Programu Postępowania Naprawczego.

Wśród najważniejszych pozycji, które w ramach inwestycji będą realizowane w przyszłym roku jest przebudowa ulic Dworcowej i Jedności Narodowej, budowa świetlicy w Rekowie, zagospodarowanie terenu „Dzikiej Plaży”, modernizacja oświetlenia z sodowego na LEDowego, które obecnie jest już realizowane na terenie gminy, utworzenie muzeum elektrostatyki i przebudowa dworku Von Kleista.

Chciałbym podziękować Pani Skarbnik, całemu wydziałowi finansowemu i wszystkim współpracownikom bo było to naprawdę nie lada wyzwanie. Po okresie objęcia nas programem naprawczym, przygotowanie i zaopiniowanie pozytywne przez Regionalną Izbę Obrachunkową wymagało dużych nakładów pracy – podkreślił Burmistrz Stanisław Kuryłło, tuż po jednogłośnym przyjęciu budżetu.