Bez głębszej dyskusji, zbędnych kłótni, w raczej spokojnym nastawieniu radni Rady Powiatu obecnej kadencji spotkali się dziś (10.10) po raz ostatni. W trakcie swojego ostatniego spotkania, samorządowcy dotrzymali słowa, przekazując gminie Międzyzdroje działkę w Lubiniu oraz wyrazili zgodę do zawarcia stosownego porozumienia, które będzie zielonym światłem do przebudowy drogi Zalesie – Wapnica – Lubin.

Współpraca z Państwem była przyjemnością. Wiem, że zawsze można było zrobić więcej, ale i tak w tej kadencji udało się nam zrobić sporo. Myślę, że następne kadencje mogą brać z nas przykład i niech tak trwa – podkreślał starosta Józef Malec.

Skład Rady Powiatu 2014 – 2018 przedstawiał się następująco: Sebastian Mamzer – Przewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, Zbigniew Berenda – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim, Edward Arys, Adam Celiński, Radosław Drozdowicz, Waldemar Dubrawski, Bogusław Hilarski, Ariel Juszczak, Jadwiga Adamowicz, Jarosław Kapitan, Bronisław Karpiński, Beata Kiryluk, Józef Malec, Marek Matys, Marek Świderski, Lech Ziółkowski, Bogusław Żak.

Podjęcie uchwał, w sprawie zawarcia porozumienia oraz przekazania nieruchomości gminie Międzyzdroje to bardzo miły i wymowny akcent na sam koniec obecnej kadencji. Udało się nareszcie zrobić to, co pozwoli gminie Międzyzdroje jeszcze lepiej skomunikować sołectwa z miastem. Mam nadzieję, że wybrany w nadchodzących wyborach Burmistrz podejmie jak najszybsze działania, zmierzające do pozyskania środków i przebudowy drogi Zalesie – Wapnica – Lubin i czym prędzej przejdzie do realizacji inwestycji – mówi radny Adam Celiński.

Już dziś wiemy, że części samorządowców na pewno nie zobaczymy w powiecie w przyszłej kadencji. O mandat nie ubiegają się m.in. Edward Arys, Radosław Drozdowicz, Waldemar Dubrawski, Ariel Juszczak, Jadwiga Adamowicz, Bronisław Karpiński, Marek Matys. Cześć z samorządowców będzie walczyć w swoich gminach o funkcję burmistrzów lub wójta, a zgodnie z nowymi przepisami nie jest możliwe startowanie równocześnie do Rady Powiatu i fotel rządzącego daną gminą.