W całej Polsce trwa strajk nauczycieli. W kamieńskich placówkach, które dziś odwiedziliśmy, wszyscy pedagodzy solidarnie wspierają akcję protestacyjną. W powiecie strajkują 23 z 25 placówek. 

W szkołach nie ma uczniów, gdyż dyrektorzy nie są w stanie tego zabezpieczyć. Jeżeli uczniowie w szkołach by się pojawiły, będą miały zajęcia opiekuńcze. Strajk jest bezterminowy – podkreśla Zofia Sobolewska przewodnicząca lokalnych struktur ZNP.

Rządowe propozycje dla nauczycieli to w sumie prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już 5-procentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmiana w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.

ZNP i FZZ w trakcie negocjacji zmodyfikowały oczekiwania (początkowo upominały się o tysiąc zł podwyżki) i obecnie postulują 30 proc. podwyżki rozłożonej na dwie tury – 15 proc. od 1 stycznia i 15 proc. od 1 września br. Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” negocjowała: podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 15 proc. od stycznia 2019 r.; zmianę systemu wynagradzania (według którego pensje nauczycieli byłyby bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej; nowy system powinien obowiązywać już od przyszłego roku), a także wycofanie się z niekorzystnych przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.