Kilkanaście osób zebrało się dziś pod kamieńskim szpitalem, aby zaprotestować przeciwko planom likwidacji oddziału chirurgii. Przypomnijmy, spółka EMC w ub. weekend poinformował, iż w związku z brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, została zmuszona do podjęcia decyzji o likwidacji oddziału chirurgii ogólnej. Szpital ma zostać przebranżowiony.

Kierując się bezpieczeństwem świadczonych usług szpital musiał podjąć trudną decyzję, dotyczącą zaprzestania prowadzenia oddziału chirurgii ogólnej. Obecnie blok operacyjny w szpitalu spełnia jedynie 5 z 19 wymagań Ministerstwa Zdrowia, stawianych pomieszczeniom, w których wykonywana jest działalność leczniczą. Brak w nim m.in. bardzo ważnej dla czystości powietrza odrębnej wentylacji sal operacyjnych. Koszt realizacji programu dostosowawczego, zgodnego z zaleceniami organów nadzoru sanitarnego, wynosi 3 miliony 710 tys. zł. Ta kwota przekracza możliwości finansowe szpitala, a dalsze funkcjonowanie bloku operacyjnego w obecnym stanie mogłoby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W związku z tym szpital zdecydował o przerwaniu jego działalności i rozpoczęciu procedury zamknięcia oddziału chirurgii ogólnej – mogliśmy przeczytać w komunikacie prasowym nadesłanym przez rzecznika Spółki.

Decyzja spółki EMC w sprawie zamknięcia oddziału chirurgii ogólnej zaskoczyła członków Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim.

Decyzja Zarządu EMC Instytut Medyczny S.A. („EMC”) o zamknięciu oddziału chirurgii ogólnej w Szpitalu św. Jerzego w Kamieniu Pomorskim zaskoczyła zarówno Państwa, jak i Zarząd oraz Radnych Powiatu Kamieńskiego. Dowiedzieliśmy się o niej z informacji zamieszczonych w lokalnych portalach informacyjnych. Do obecnej chwili nikt z Zarządu EMC nie kontaktował się w tej sprawie z Zarządem Powiatu. Nie byliśmy informowani o problemach związanych z potrzebą dostosowania oddziału chirurgicznego (bloku operacyjnego) do zaleceń organów nadzoru sanitarnego. Spółka EMC już w 2013 roku miała wiedzę o konieczności dostosowania oddziału do obowiązujących wymogów sanitarnych. Tym bardziej dziwi nas zachowanie Zarządu EMC, który nie dążył do spotkania i rozmów o bieżących problemach Szpitala św. Jerzego. Informujemy, że zapisy umowy dotyczącej dzierżawy budynku Szpitala uniemożliwiają nam jakąkolwiek ingerencję w strukturę oddziałów funkcjonujących w Szpitalu. Wszelkie postanowienia w tym zakresie są autonomicznymi decyzjami Zarządu EMC – poinformowali solidarnie członkowie Zarządu Powiatu.