Gmina Międzyzdroje wraz z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (ZARR) zorganizowała spotkanie inaugurujące otwarcie Punktu Wsparcia Przedsiębiorców przy Urzędzie Miejskim w Międzyzdrojach.

ZAAR to spółka akcyjna, w której akcjonariuszem jest Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Celami statutowymi Agencji jest szeroko pojęta promocja regionu oraz aktywizacja gospodarcza i pomoc w działaniu małym i średnim przedsiębiorstwom. W spotkaniu uczestniczyli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji turystycznych.

– Przesyłam ogromne podziękowania dla Pani Burmistrz Beaty Kiryluk oraz wszystkich, z którymi mieliśmy okazję się spotkać. Dziękuje prelegentom reprezentującym: Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Zachodniopomorską Regionalną Organizacje Turystyczną, Fundusz Pomerania Sp. z o.o., Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Zarządzania Strategicznego i Centrum Inicjatyw Gospodarczych – powiedział Prezes Zarządu ZARR S.A Arkadiusz Pawlak.

W trakcie spotkania, obecni na nim poznali praktyczne informacje o możliwościach pozyskania zewnętrznego finansowania, w tym o dotacjach, pożyczkach i poręczeniach, formy wsparcia z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, która ma do zaoferowania zachodniopomorskim firmom wiele atrakcyjnych narzędzi rozwoju, doradców i pośredników finansowych, którzy podczas spotkani służyli wszystkim pomocą.

W nowo otwartym punkcie wsparcia przedsiębiorców- jednym z niewielu w naszym województwie, można będzie uzyskać informacje o ofercie wsparcia dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju jak również skorzystać z pomocy w przypadku chęci aplikowania o środki.

źródło:
Burmistrz Międzyzdrojów
Mateusz Bobek