Napotkano na poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w powiecie Pomorze Przednie-Greifswald, gdzie stwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). W związku z tym, lewobrzeżna część Świnoujścia została określona jako obszar zagrożony.

W związku z tym zagrożeniem, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świnoujściu wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania tego chorobowego stanu. Rozporządzenie to nakłada szereg ograniczeń na obszarze objętym restrykcjami, zwłaszcza w lewobrzeżnej części Świnoujścia.

Hodowcy drobiu są teraz zobowiązani do podjęcia środków mających na celu ochronę swoich ptaków, a tym samym ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby. W szczególności, ptaki powinny być trzymane w zamkniętych pomieszczeniach, które są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem dzikich ptaków. Ponadto, ptaki hodowlane muszą być oddzielone od innych zwierząt gospodarskich, aby zapobiec ewentualnemu przeniesieniu infekcji.

Jednym z dodatkowych środków zapobiegawczych jest stosowanie mat dezynfekcyjnych przy wejściach do gospodarstw. Ma to na celu zapobieganie przenoszeniu wirusa na obuwie lub sprzęt, który mógłby wchodzić w kontakt z ptakami. Wszystkie te obostrzenia są nałożone na okres do 12 czerwca, jednak mogą zostać przedłużone w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Władze są zdecydowane na zahamowanie rozprzestrzeniania się grypy ptaków i ochronę społeczności przed dalszymi skutkami tego stanu chorobowego.