Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalenj infomuje, że gotowa jest już kanalizacja sanitarna w miejscowości Dargobądz. W związku z tym spółka zaprasza mieszkańców do zgłaszania swoich nieruchomości do podłączenia.

Zaraz po zgłoszeniu nasi pracownicy dokonają wizji lokalnej w terenie oraz przedstawią kosztorys na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Zgłoszenie oraz wszelkie informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu 504421119 lub osobiście w naszej siedzibie.

– Pragniemy przypomnieć, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków – informują przedstawiciele spółki.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 504421119 lub osobiście w siedzibie Przedsiębiorstwa.