Przyjmę ziemię bez odpadów budowlanych i śmieci. Okolice Kamienia Pomorskiego 732011338