Nadchodzi najbardziej oczekiwana noc – Sylwester. Większość z nas chce przeżyć ten czas w niezapomniany i huczny sposób. Tym, którzy nie mogą obyć się bez fajerwerków przypominamy podstawy ich bezpiecznego użycia.

W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. Nie ma jednak roku, aby w tym czasie nie doszło poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że są to materiały wybuchowe – muszą być używane ostrożnie i zgodnie z instrukcją. Policjanci na bieżąco sprawdzają punkty handlowe oferujące takie wyroby i interweniują w sytuacjach naruszania zakazu ich używania.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem.

Pamiętajmy:

 • Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego
 • Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
 • Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom
 • Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych
 • Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków.

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

 • Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń
 • Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się
 • Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowym
 • Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

 • Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych i trzeźwych osób
 • Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki
 • Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy.  Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne
 • W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być  narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych
 • Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało

ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY!

źródło:
KMP w Szczecinie