Przemyœl, 26.02.2022. Miejsce pomocy dla uchodŸców z Ukrainy, 26 bm. na parkingu przy jednym ze sklepów w Przemyœlu. Wiele osób oferuje uchodŸcom pomoc, odbiór z granicy i darmowy transport. (mr) PAP/Darek Delmanowicz

Burmistrz Dziwnowa informuje o konieczności zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Dziwnowie informacji o przyjęciu uchodźców z Ukrainy. Zgłoszeń – z podaniem ilości osób przyjętych – prosimy dokonywać u Pani podinspektor Aleksandry Szatanik tel. 604 894 833 (e-mail: oc@dziwnow.pl). Takie informacje potrzebne są do celów ewidencyjnych. Ich celem jest zaplanowanie pomocy, wsparcie oraz koordynacja działań organizacyjnych ze strony władz samorządowych.

Jednocześnie są poszukiwani chętni przedsiębiorcy oraz osoby prywatne posiadające kwatery, którzy zgłoszą chęć przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Aktualne wytyczne Wojewody z dnia 7 marca 2022 roku przewidują zwrot kosztów utrzymania w wysokości 40pln dziennie na osobę. Porozumienie zostanie podpisane na okres 60 dni od dnia 14 marca 2022 roku. Osoby zainteresowane prosimy o kierowanie swoich zgłoszeń do Pani podinspektor Aleksandry Szatanik tel. 604 894 833 lub poprzez pocztę elektroniczną: oc@dziwnow.pl

Proszę o jak najszybsze zgłoszenie – maksymalnie do 9 marca 2022 roku do godziny 9.00.

Burmistrz Dziwnowa
Grzegorz Jóźwiak