Kryzys psychiczny to stan emocjonalny, który może dotknąć każdego z nas w trakcie przeżywania trudnego momentu życiowego. Przykłady takich sytuacji stanowią m.in. śmierć bliskiej osoby, zwolnienie z pracy czy problemy małżeńskie. Samodzielne poradzenie sobie z towarzyszącymi wówczas emocjami nie zawsze jest możliwe. Jesteś mieszkańcem powiatu kamieńskiego, który przeżywa trudne chwile i czujesz, że sytuacja przerasta Twoje możliwości? Zgłoś się do Regionalnego Centrum Kryzysowego w Kamieniu Pomorskim. Pomoc udzielana w ramach placówki jest całkowicie bezpłatna.

Zakres pomocy 

Każda osoba, która zgłosi się do RCK w Kamieniu Pomorskim może liczyć na indywidualnie dobrane wsparcie, świadczone przez specjalistów interwencji kryzysowej. Wśród dostępnych form pomocy znajduje się pomoc psychologiczna, poradnictwo pedagogiczne, pomoc terapeutyczna, warsztaty, grupy wsparcia, a także zajęcia psychoedukacyjne. W razie konieczności pracownicy RCK organizują również klientom specjalistyczne konsultacje, np. u prawnika, seksuologa czy doradcy zawodowego. Pomoc udzielana w ramach RCK ma charakter ambulatoryjny (świadczony w placówce) lub wyjazdowy – udzielany w miejscu pobytu osoby doświadczającej sytuacji kryzysowej. 

Wsparcie dla osób w każdym wieku 

Obecne czasy są szczególnie trudne dla dzieci i młodzieży. Płynące zewsząd przekazy o konieczności bycia idealnym, nieporozumienia w kontaktach z członkami rodziny, problemy z funkcjonowaniem w grupach rówieśniczych czy trauma związana z izolacją w trakcie pandemii COVID-19 – to tylko kilka czynników, które mogą przyczynić się powstania kryzysu psychicznego. Na szczęście żaden z młodych mieszkańców powiatu kamieńskiego nie musi pozostać bez pomocy w trudnej sytuacji. Wystarczy zgłoszenie do RCK w Kamieniu Pomorskim 

Jak się zgłosić

Regionalne Centrum Kryzysowe w Kamieniu Pomorskim znajduje się przy Szpitalnej 10. Z placówką można skontaktować się drogą telefoniczną – numer 789 424 693, 690-571-503 lub mailową rck@pcprkamienpomorski.pl

Część wojewódzkiego projektu 

Dedykowane mieszkańcom powiatu wałeckiego Regionalne Centrum Kryzysowe w Kamieniu Pomorskim to jedno z ośmiu centrów kryzysowych, które powstało w województwie zachodniopomorskim w ramach projektu Regionalne Pogotowie Kryzysowe. Projekt został sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.