Według ustaleń policjantów i prokuratury inspektorzy rybołówstwa morskiego mieli przyjmować łapówki w postaci ryb. Inspektorzy zatrudnieni są w Okręgowym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie, a pracowali w porcie w Trzebieży, Dziwnowie i Wolinie. 

– Proceder polegał na wręczaniu przez armatorów i szyprów kutrów rybackich korzyści majątkowych inspektorom w postaci ryb w zamian za odstąpienie przez nich wykonywania swoich obowiązków służbowych polegających na kontroli jednostek rybackich pod kątem ilości złowionej ryby – informuje nadkom. Alicja Śledziona z komendy wojewódzkiej.

40 podejrzanym przedstawiono prawie 240 zarzutów. Oprócz wymienionych inspektorów, aktem oskarżenia zostali objęci również armatorzy i szyprowie kutrów rybackich z terenu woj. zachodniopomorskiego. W sprawie były stosowane środki zapobiegawcze: tymczasowe aresztowania, dozory policyjne, poręczenia majątkowe i zabezpieczenia majątkowe. Łącznie zgromadzono ponad 8 tyś kart materiału dowodowego.

– W ubiegłym roku w tej samej sprawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko inspektorowi rybołówstwa morskiego oraz armatorom kutrów rybackich z portu w Mrzeżynie – przypomina.

źródło:
GS24.pl