Wynagrodzenie w marcu w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu miesięcznym o 6,3 procent. To rekord – informuje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętna pensja wyniosła 7 508,34 złotych brutto.

W ujęciu rocznym przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) wzrosło o 12,6 procent. W marcu na rękę przeciętnego polskiego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę wychodziło średnio 5 tys. 450 złotych.

Wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w marcu 2023 r. względem lutego 2023 r. spowodowany był kontynuacją wypłat, m.in. premii i nagród rocznych, jubileuszowych, premii kwartalnych, rozliczenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, podwyższeniem wynagrodzeń, a także wypłatami odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych także zaliczane są do składników wynagrodzeń) – napisano.

GUS podał, że najwyższy wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto odnotowano w sekcji „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (o 11,3 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 10789,93 zł (miesiąc wcześniej 9698,14 zł) oraz „Informacja i komunikacja” (o 11,0 proc.), gdzie wynagrodzenia wyniosły 13633,44 zł (miesiąc wcześniej 12284,79 zł).