Dziś (31.10) w Wolinie odbyło się uroczyste otwarcie ul. Małej w Wolinie. Przebudowa wraz z budową placu maneżowego w Wolinie, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych i Instalacyjnych „EKOL” Bogdan Kokolus z Dziwnówka kosztowała 732 tys. zł z czego blisko 296 tys. wyniosło dofinansowanie.

W ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Małej na odcinku ponad 80m, polegającą na regulacji urządzeń naziemnych, kanalizację deszczową, poszerzenia i wzmocnienia istniejącej podbudowy, nawierzchnię jezdni (ok. 500m2), zjazdy i ciągi piesze (ok. 200m2), oświetlenie uliczne.

Ponadto wykonano utwardzenie placu manewrowego w ciągu ul. Małej wraz z ciągami komunikacji pieszej (ok. 2000m2 utwardzonych powierzchni). Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, a także zamontowano ławki parkowe i kosze na śmieci. Środki zewnętrzne pochodziły z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” pozyskane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński”.

źródło:
UM Wolin