W poniedziałek 29 stycznia w Urzędzie Miejskim w Golczewie odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było przyjęcie przez radnych Programu Rewitalizacji Gminy Golczewo na lata 2017-2023. Rewitalizacja w Gminie Golczewo będzie przede wszystkim szansą na poprawę jakości życia jej mieszkańców. Przyjęty program nie jest gwarancją pozyskania funduszy, ale wyznacza kierunki działania Gminy Golczewo na następne lata.

Do najważniejszych jego punktów należą m.in. odnowa centrum Golczewa i kilku innych miejscowości. I tak w Golczewie planujemy m.in. remont drogi wraz z chodnikami przy ulicy Niepodległości, odtworzenie walorów estetycznych i użytkowych ulicy Dworcowej poprzez remonty budynków i dróg.

Podobna sytuacja dotyczy również innych miejscowości gminy Golczewo.

UM w Golczewie