Gmina Kamień Pomorski w dalszym ciągu prowadzi nabór wniosków o przyznanie grantów na wymianę pieców lub kotłów w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji”.

Zaineresowani mogą ubiegać się o wsparcie na wymianę pieców bądź kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.
Wysokość jednorazowego wsparcia  jest równa kwocie ryczałtowej w wysokości 7.500zł (forma refundacji poniesionych kosztów).
Zakres prac określony będzie na podstawie świadectwa charakterystyki energetycznej.

  • na termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Zainteresowani mogą ubiegać się o wsparcie na:
– częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania).
Wysokość jednorazowego wsparcia – kwota ryczałtowa 25.000zł( forma refundacji poniesionych kosztów).

– pełną termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z zastąpieniem zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (izolacja cieplna ścian, w tym stolarki okiennej i drzwiowej, stropodachu i podłogi, w tym również dachu oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ).
Wysokość jednorazowego wsparcia – kwota ryczałtowa 50.000zł( forma refundacji poniesionych kosztów).
Zakres prac określony będzie na podstawie audytu energetycznego.

Warunkiem otrzymania  grantu w obu projektach jest likwidacja pieców lub kotłów węglowych opartych o spalanie węgla i zastąpienie ich nowym źródłem ogrzewania.

Głównym celem Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w tym zanieczyszczeń pyłowych, z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym, oraz ograniczenie emisji innych substancji powodujących przekroczenie standardów jakości powietrza w gminie.

Wszelkich informacji na temat naborów udzielą pracownicy Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim:
  1. Mateusz Borowy – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 5 tel. 913821963
  2. Marlena Smoczyk – inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim, pokój nr 3B tel. 913821142 wew. 980

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim do dnia 31.12.2022r.