Historia, ekologia, nowe miejsca pracy i wypoczynku. Na Pomorzu Zachodnim zostaną zrealizowane kolejne działania ze wsparciem z PROW 2014-2020. Umowy  z beneficjentami podpisał 20 marca br. w Szczecinie wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.
W nawiązaniu do bogatej średniowiecznej historii miasta na terenie Osiedla Katedralnego w Kamieniu Pomorskim, podczas tegorocznych i przyszłych wakacji, przeprowadzone zostaną warsztaty rzemiosł średniowiecznych, m.in. garncarstwo, bicie monet, filcowanie, obróbka skóry, ciesielstwo czy produkcja instrumentów muzycznych.
Planowana jest także inscenizacja wydarzeń związanych z działalnością na Pomorzu Św. Ottona z Bambergu. – Chcemy pokazać historię Pomorza i wykorzystać ten historyczny potencjał, który tkwi w małych miejscowościach – informowali przedstawiciele Stowarzyszenia „Centrum Słowian i Wikingów Wolin – Jomsborg-Vineta”.
Od maja do sierpnia tego roku w Skansenie Słowian i Wikingów w Wolinie odbywać się będą prelekcje m.in. na temat nawigacji we wczesnym średniowieczu i dalekich morskich podróży. Stowarzyszenie przeprowadzi także warsztaty prezentujące pracę szkutnika oraz tradycyjnych metod obróbki drewna. Efektem spotkań będzie naturalnej wielkości makieta – rekonstrukcja fragmentu nabrzeża z Wolina, z okresu wczesnego średniowiecza. We wrześniu br. mieszkańcy Wolina wykonają miniaturowe repliki dawnych drewnianych zabudowań tego miasta oraz stoły i ławy. Powstałe miniatury staną się częścią planowanej ekspozycji w otwartej części skansenu.
Stowarzyszenie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo w Rozwoju” pozyska 150 tysięcy złotych.