Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po rozpatrzeniu odwołania Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych uchyla w całości zaskarżoną decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie odmowy na usunięcie 308 drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Międzywodzie – Wolin.

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, Zachodniopomorski Konserwator Zabytków rozpatrzył sprawę Powiatu Kamieńskiego w oparciu o nieaktualny stan prawny, w odpowiedzi na wniosek obarczony brakami formalnymi – co przesądziło o konieczności uchylenia i przekazania do ponownego rozpatrzenia.

Zmodernizowana kilkanaście lat temu jest ciasna i bardzo często dochodzi na niej do wypadków śmiertelnych. Wpisanie jej do rejestru zabytków uniemożliwiło Powiatowi przeprowadzenie wycinki drzew kilkanaście lat temu. Stąd brak barier energochłonnych czy ścieżki rowerowej. Droga jest wykorzystywana w sezonie jako trasa alternatywna nad morze.

Łącznie na trasie znajduje się 719 drzew. Powiat wnioskował o wycinkę 322 z nich, a otrzymał zgodę na usunięcie 14 sztuk. W ocenie Konserwatora, ze względu na swoje rozmiary i pokrój, aleja wyróżnia się szczególnymi walorami krajobrazowymi, akcentuje przebieg traktu komunikacyjnego i jest nośnikiem wartości historycznej, estetycznej i przyrodniczej.