Wiecie już jak w tym roku będą wywożone odpady w Waszej miejscowości? Kiedy odbierane będą odpady zmieszane, a kiedy segregowane?  Urząd Miejski w Wolinie podał do publicznej wiadomości szczegółowy harmonogram odbioru. Odbiorem nieczystości w gminie Wolin zajmuje się firma Remondis.

Kliknij, aby zobaczyć kiedy odbiorą śmieci w Waszej miejscowości

Warto przypomnieć, że decyzją Rady Miejskiej niebawem wszystkich Mieszkańców będą obowiązywały nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Za odpady zbierane w sposób segregowany Mieszkańcy zapłacą 12 złotych, natomiast za odpady zbierane w sposób niesegregoway 25 złotych od mieszkańca.

Zobacz także: Będą nowe stawki za odbiór śmieci w Wolinie. Zobacz jak głosowali radni!