16 listopada br. kończy się kadencja samorządowa 2014-2018. W tym dniu pracownicy Urzędu Miejskiego w Golczewie i kierownicy jednostek organizacyjnych dziękowali za 12-letnią współpracę Burmistrzowi Golczewa Andrzejowi Danielukowi.

Były podziękowania i życzenia z kwiatami. Andrzej Danieluk pełnił funkcję Burmistrza Golczewa nieprzerwanie w latach 2006-2018.

źródło:
UM w Golczewie