Poznaliśmy plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Powiatu Kamieńskiego na 2019 rok. Łącznie Powiat zamierza przeznaczyć na inwestycje blisko 10 mln złotych. Wśród zadań znalazły się m.in. II etap poprawy efektywności energetycznej budynku kamieńskiego Liceum, przebudowa drogi powiatowej Kłęby – Włodzisław II etap oraz rozbudowa drogi na odcinku Recław – Laska.