Wyborczy kurz w dalszym ciągu nie opadł w Gminie Wolin. Tłumy mieszkańców Dargobądza przybyły dziś (12.02), aby wziąć udział w wyborze nowego sołtysa oraz Rady Sołeckiej. – Połowę ludzi prawie nie znam – mówili niektórzy z obecnych. 

Wyborcze spotkanie w Dargobądzu rozpoczęło się dość nietypowo, bo od wystąpienia radnego Marcela Szulińskiego. Nowo wybrany radny, który zapewniał, że chce jedynie podziękować ustępującej Sołtys rozpoczął od pojednawczej mowy, w której nakreślił jak wiele zaczyna się dziać w Dargobądzu.

Później zrobiło się gorąco, bo radny jeszcze przed ogłoszeniem kandydatur rozpoczął wyborczą agitację, wskazując otwarcie jako najlepszą kandydatkę panią Agnieszkę Wischnewską.

Frekwencja sprawiła, że bez problemu już za pierwszym podejściem udało się wybrać nowego sołtysa. Do rywalizacji o fotel sołtysa stanęła Agnieszka Wischnewski oraz Tadeusz Mazur.

Wybory odbywały się w tak gorącej atmosferze, że na sali doszło do rękoczynów. Ostatecznie w głosowaniu stosunkiem głosów 76 do 60 zwyciężyła Agnieszka Wischnewski.