Kilkanaście mniejszych i większych zadań inwestycyjnych znalazło się w budżecie Powiatu Kamieńskiego uchwalonym jeszcze przed świętami przez Radę. Najpoważniejsze to przebudowa mostu w Strzeżewie oraz dofinansowanie zadania inwestycyjnego związanego z ulicami w centrum Kamienia Pomorskiego. Jest też przebudowa ulic w centrum Wolina, budowa ścieżki rowerowej (obydwie inwestycje w ramach „Polskiego Ładu”.