Blisko 65 tys. złotych dofinansowania na wsparcie psychologiczno – pedagogiczne. Podpisanie umowy odbyło się w sali Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Wszystko w ramach projektu współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie w wysokości 64.514,57 złotych, które ma pomóc uporać się z negatywnymi skutkami pandemii. W ramach projektu odbędą się dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, warsztaty, zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porady i konsultacje, zajęcia korekcyjno-kopensacyjne, zajęcia logopedyczne oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Skorzystają z niego uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim, w Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim. Zajęcia będą trwały do końca roku szkolnego 2021/2022.