93 prace nadesłano w ogłoszonym przez Starostę Kamieńskiego konkursie na opracowanie znaku graficznego – logo do identyfikacji wizualnej powiatu kamieńskiego. Najlepszy okazał się projekt nadesłany przez Pana Mateusza Rycaja, absolwenta Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. złotych.