Powiat Kamieński wystąpił do Banku Gospodarstwa Krajowego, o dofinansowanie 3 poniższych zadań, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – budowa lub modernizacja infrastruktury drogowej. Chodzi o przebudowę drogi Stuchowo – Golczewo, ścieżki rowerowej Wolin – Międzywodzie oraz kilometra drogi w Uniborzu.

Pierwsze zadanie o które wnioskuje Powiat to droga Stuchowo – Golczewo. Chodzi o mocno zdegradowane 15,8 lm drogi, które obejmuje wykonanie poszerzeń jezdni do 6,0 m, roboty ziemne, w tym wykonanie nowej podbudowy z kruszyw, remont mostu i przepustów drogowych, montaż krawężników i obrzeży, ciągów pieszych w miejscowościach oraz nowej nawierzchni bitumicznej na całym odcinku. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Droga stanowi główną alternatywę komunikacyjną dla zatłoczonej drogi krajowej nr S3, dla podróżujących z kierunku Szczecina nad wybrzeże Bałtyku.

Szacowany koszt zadania: 52.400.000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 49.780.000,00 zł ( 95% kosztów zadania)

Budowę ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi na odcinku Wolin – Międzywodzie. Projekt zakłada budowę nowego ciągu dla pieszych i rowerzystów o długości 18 km i szerokości od 2,5 m do 4,0 m. Zadanie obejmuje wykonanie robót ziemnych, montaż krawężników i obrzeży, nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, a także zjazdów, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego. Budowa ciągu umożliwi połączenie istniejącej trasy rowerowej Wokół Zalewu Szczecińskiego i międzynarodowej trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10)

Szacowany koszt zadania: 16.000.000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 15.200.000,00 zł ( 95% kosztów zadania)

Przebudowa drogi powiatowej w granicach Powiatu Kamieńskiego. Przebudowa odcinka drogi o długości 1 km obejmuje poszerzenie jezdni do szerokości 5,5 m – 6,0 m, wykonanie robót ziemnych, w tym nowej podbudowy z kruszyw, krawężników i obrzeży, ciągów pieszych w miejscowości Unibórz, a na pozostałej części poboczy gruntowych oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej. Zadanie obejmuje także montaż i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi. Droga stanowi trasę turystyczną – alternatywę komunikacyjną dla zatłoczonej w sezonie letnim drogi krajowej nr S3 Szczecin – Świnoujście.

Szacowany koszt zadania: 4.000.000,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania: 3.800.000,00 zł ( 95% kosztów zadania)