3 listopada br. w Dziwnowskim Porcie Jachtowym odbyło się oficjalne wręczenie tegorocznych Bursztynowych Kotwic czyli wyróżnienie certyfikatami jakości mariny Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Port Jachtowy w Dziwnowie został wyróżniony pięcioma kotwicami, czyli wyróżnieniem za najwyższym standardem infrastruktury turystyki wodnej oraz gwarancję wzorowej jakości świadczonych usług. W trakcie uroczystości wyróżniono także Marinę w Wolinie, która uzyskała cztery kotwice.

Bursztynowe Kotwice czyli system certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego jest znakomitym narzędziem umożliwiającym użytkownikom porównywanie marin. Pozwoli na podejmowanie bardziej świadomych edycji, co do wyboru obiektów, a także planowania trasy rejsu. Certyfikacja składała się z kilku etapów.

Pierwszy etap to obiektywna ewaluacja – zakwalifikowanie mariny na podstawie infrastruktury, podzielonej na siedem grup: otoczenie, oznakowanie i administracja, przepisy ogólne i bezpieczeństwa, ochrona środowiska i gospodarka odpadami, instalacje sanitarne, miejsca postojowe i usługi, usługi techniczne i usługi dodatkowe. W dalszej kolejności polski inspektor, po odwiedzeniu mariny, zaopiniował jakość poszczególnych grup.

Ostatnim etapem była wizyta tajemniczego klienta. W tym roku rolę tę pełniła nowa ambasadorka Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego – Agnieszka Skrzypulec. Na podstawie przyznanych ocen portom i przystaniom jachtowym została przyznana odpowiednia liczba bursztynowych kotwic.