Na nietypowe znalezisko natrafiono w trakcie prowadzonych prac ziemnych w Parku im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim. Porcelanowe epitafium w kształcie otwartej księgi zmarłego w 1884 roku dziecka trafiło już do muzealnych archiwów.

Epitafium zostało odkryte w warstwie humusu na północ od wieży ciśnień. Lewa strona epitafium została zniszczona, prawa zachowana w 90%. Na powierzchni umieszczona została kolorem czarnym inskrypcja pisana gotykiem niemieckim. Po lewej stronie prawdopodobnie pierwotnie umieszczone było imię, nazwisko wraz z datą śmierci i urodzin dziecka.

Czytelne są liter i cyfry (od góry)…..tr, poniżej data 1884./…1884. Po prawej stornie umieszczona został inskrypcja: „LASSET DIE KINDLEIN ZU MIR KOMMEN UND WEHRET …[IHNEN] NICHT, DEM SOLCHER IST DAS REICH GOTTES”. Epitafium ma 21 cm szerokości, 26 cm wysokości oraz blisko 9 cm grubości. O odkryciach dokonanych na terenie parku poinformujemy w najbliższym czasie.

źródło:
Grzegorz Kurka
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej